Awaretrain

Een platform voor online training op het gebied van security awareness.

Klant

NextTech Security

Product

Webapplicatie

Periode

2018 - heden

Uitdaging

De e-learning modules worden gemaakt in Storyline, een programma waarin visueel gewerkt kan worden en dat de code voor de gebruiker genereert. De communicatie tussen het LMS (Learning Management System, hierin werkt de gebruiker), LRS (Learning Record Store, hierin worden de modulegegevens opgeslagen) en de modules uit storyline is de grootste uitdaging geweest bij het opzetten van dit project. Omdat de applicatie door veel gebruikers tegelijk wordt gebruikt is ook de performance iets waarmee rekening is gehouden.

Het moduleoverzicht

Beheer van de gebruikers

Resultaat

We hebben een infrastructuur opgezet om de verschillende applicaties met elkaar te laten praten. Die bestaat uit verschillende virtuele machines die elk hun eigen taak hebben. De applicatie zelf bestaat uit de voorkant die de gebruiker ziet (een Angular applicatie) en de achterkant, waarin de data verwerkt wordt (deze draait op Symfony).

De applicatie draait inmiddels sinds september 2018 en krijgt elk kwartaal updates om de functionaliteit uit te breiden.